Vi satser på talenter, hallais Øystein!

Endelig kan vi si Hallais til Øystein, som er vårt nyeste tilskudd i staben. Øystein har holdt på med fotografering og videoproduksjon fra ung alder og har stor lidenskap for faget.

-Øystein er et viktig tilskudd i staben. Med Øystein på laget utvider vi horisonten vår og kan strekke oss enda lengre for våre kunder. I tillegg er dette et viktig tilskudd da vi som byrå ønsker å ha en offensiv satsning på unge, kommende talenter, sier prosjektleder Andreas.

Talent og videreutvikling

Som byrå har vi en offensiv strategi når det kommer til å satse på unge, kommende talenter. Vi ønsker gjennom byrået med vår kompetanse å gi spillerom hvor man kan samle kunnskap og kompetanse.

Øystein har en lidenskap for dette med å fotografere og drive med videoproduksjon. Lidenskap er viktig for oss da dette er kjernen som trengs for at man videreutvikler seg, sier prosjektleder Andreas.

Med spillerommet som blir gitt sikter Øystein nå på å samle kunnskap og kompetanse gjennom både praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver. All kunnskap og kompetanse som gjør at jeg kan videreutvikle min lidenskap er svært verdifull, sier nykommeren Øystein.

Hvorfor satser vi ungt og på talenter?

Vi som alle andre byråer vet at den digitale flaten endrer seg hver dag. Det kommer stadig nye trender. Vi mener derfor at å satse på nåtidens generasjon er et stort pluss.

– Unge talenter har så klart en bedre oppfattelse av hva som faktisk trender. Dagens ungdommer lever av mobilen kan man nesten si. Når vi skal jobbe med kunder på felt som markedsføring er det naturlig at vi hele tiden må tenke fremtidsrettet – hva trender i morgen? Derfor mener vi at ingen er bedre til å definere dette enn unge, sier prosjektleder Andreas.