Illustrasjon

En illustrasjon kan være med på å skape nysgjerrighet hos mottaker. Med illustrasjon kan du tydeliggjøre ditt budskap.

Hvorfor bruke illustrasjoner

En illustrasjon gjør det lettere for mottaker å oppfatte ditt budskap. Bak enhver illustrasjon ligger det alltid en intensjon. Sammenhenger hvor man bruker illustrasjoner kan for eksempel være når man skal lage en veiledning eller bruksanvisning. Det å illustrere løsningen kontra å beskrive løsningen gjør det som oftest lettere for mottaker å oppfatte løsningen.

I tillegg bruker man illustrasjoner for å gi et avbrekk og skape engasjement og nysgjerrighet. Her kan man for eksempel illustrere at noen er glad, sint eller sur. Dette er med på å skape en stemning hos mottaker.

 

Hva kan vi hjelpe deg med

Vi kan lage illustrasjoner som vekker nettopp dette med følelser. Her kan man også lage en serie av illustrasjoner for eksempel. Vi tegner og illustrerer ditt budskap gjennom vårt prinsipp, ærlighet først.