Informasjonsfilm

Når du skal formidle noe viktig er det essensielt at man skaper en interesse. Et engasjement. Dette gjør at flere får med seg budskapet. Derfor mener vi man bør bruke video hvor man får mange flere hjelpemidler med seg på laget. Heriblant kan man bruke video til å uttrykke noe visuelt. Vi mener at video skaper engasjement. Noe som er avgjørende når du skal informere om noe.

Vi bistår med filming og redigering av informasjonsvideoer.

Skal vi fortelle noe viktig sammen? Vi slår gjerne av en prat med deg!

andreas@arnamedia.no

981 17 582