Merkevarestrategi

Det å bygge merkevare handler om å bygge fundamentet i all videre markedsføring av dine produkter. En god merkevarestrategi skal sørge for at produktet ditt blir oppfattet attraktivt.

Hva er en merkevarestrategi

En merkevarestrategi er strategien som støtter oppunder merkevarebygging. Det handler om å ha en langsiktig plan på hvordan du vil at andre mennesker skal oppfatte produktet ditt, hvilke følelser man skal påvirke og hvordan du skal treffe kundegruppen i et konkurrerende marked.

For eksempel Nike. Hva er det som gjør at man velger Nike sine produkter fremfor Select sine? Er det kvalitetsforskjell eller kan man ha blitt påvirket enten direkte eller indirekte gjennom deres merkevarestrategi? 

En god merkevarestrategi påvirker riktig hos sluttkunden og skal bidra til at avgjørelsen ved å velge ditt produkt blir enklere. Merkevarebygging handler ikke nødvendigvis bare om synlighet, men også om påvirkningskraft og oppfattelse. 

 

Grunnleggende spørsmål du bør kunne svare på for å bygge en solid merkevare er

  • Hva er visjonen din?
  • Hva skal du gjøre?
  • Hvordan skal du gjøre det (målsetning og strategi?)
  • Posisjonering – hvor kan du plassere deg og hvorfor skal folk velge ditt produkt?
  • Intern og ekstern kommunikasjon – hvordan kommuniserer dere internt og eksternt?

Posisjonering av merkevare

I de aller fleste bransjer kan konkurransen på markedet være tøff. Derfor kan det lønne seg å spisse de grunnleggende spørsmålene, slik at du definerer deg selv best mulig.

– Hvorfor er mitt produkt unikt- eller hva er unikt med oss kontra konkurrerende virksomhet? Billigere, raskere, miljøvennlig, kunnskap?

– Hvilken kategori skal du definere deg innunder (hva driver du med helt spesifikt)?

– Er du ny til markedet – i så fall hvem er dere i den definerte kategorien? Er dere en utfordrer- som sikter etter en ledende markedsposisjon eller går dere en unik vei?

Identitet

En identitet som kan definere deg visuelt vil skape et forhold. Hvis vi sier “Grønn merkevare”- så vil svært mange assosiere dette med Kiwi. Hvorfor? Fordi Kiwi har bygget en merkevare med en klar merkevarestrategi i bunn. Oppfattelse kan være både gjennom hva noen sier om et produkt- men også gjennom det visuelle, som for eksempel en logo, en farge eller et mønster.

 

Hvis vi sier “Sportstøy” – hva tenker du da? Mange vil nok tenke på Nike. Hvorfor? Fordi Nike har definert sin rolle i markedet og har en visuell identitet som underbygger merkevarestrategien som handler om påvirkning og oppfatning.