Takk for 2021, hallaisiken 2022! -

Takk for 2021, hallaisiken 2022!

Nok et år har blåst forbi og straks går vi inn i et nytt år, med nye muligheter. 2022 står for tur.

2021 har vært et år preget av pandemi. For mange bedrifter har 2021 vært et tøft år, og det ser ut som at vi dessverre må leve med restriksjoner videre ut i 2022.

For vår del har 2021 bydd mange spennende utfordringer. 2021 var vårt første hele driftsår etter at vi etablerte i August 2020. Året som har gått har vært et innholdsrikt år hvor vi har fått være med på utrolig mange spennende prosjekter. Vi har bygget kunderelasjoner som vi tar med oss videre inn i 2022, noe vi er utrolig glad for!

Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre fantastiske kunder og samarbeidspartnere, og ser frem til et godt samarbeid videre i 2022!