UI/UX

Design handler ikke nødvendigvis bare om det visuelle utrykket, men også om hvordan ting oppleves. Brukeropplevelse er den viktigste faktoren når man for eksempel lager en nettside eller en app. Det handler om samspillet mellom utrykk og brukervennlighet.

Hva er UI/UX

Man hører ofte begrepene UI/UX. Både sammensatt men gjerne også separert, eksempelvis bare UI eller bare UX. Mange klør seg nok godt i hodebunnen når disse begrepene blir nevnt. Men vi liker å forklare det på en enkel måte. 

UI eller User Interface er et begrep som omfatter det visuelle. Det kan for eksempel være fargen og utformingen på en knapp i en app eller på en nettside. 

UX – User Experience handler om brukeropplevelse. Brukeropplevelse er avgjørende for om Ola Nordmann blir værende på din nettside. En nettside med dårlig brukervennlighet er en nettside som er umulig å bruke.

 

Like mye verdi

Når du nå vet litt mer om hva begrepene betyr, så handler det om å se disse to i samspill. For hva er egentlig samspillet mellom UI/UX?

Enkelt forklart, så er man avhengig av at en app både ser bra ut og funker like bra for at det skal bli en suksess. Samspillet er derfor at man må ta like mye høyde for begge to når man designer og utformer et produkt.

 

Hva vi kan hjelpe deg med

Vi kan det aller meste som omhandler UI/UX. Men for å nevne noen få av mange ting vi kan hjelpe deg med

  • Appdesign
  • Webdesign
  • Reklame