UI/UX

UI (User Interface) og UX (User Experience) handler om å få frem hvordan et digitalt design skal fungere og hvordan det skal se ut. Det handler om brukeropplevelse og det å fange oppmerksomhet. Det kan være alt fra å designe en app til å designe en nettside.

En sentral bit når man jobber med UI/UX design er målgruppe. Hvem er mottaker? Sammen med deg vil vi definere målsetning og målgruppe for å sikre at man treffer mottaker.