Visuell identitet

Den visuelle identiteten er bærebjelken i ditt selskap. Visuell identitet består gjerne av elementer som logo, fargepalett og typografi.

Sammen med deg kan vi

– Workshop

– Definere målgruppe

– Lage visuell identitet

– Rådgive og være støttespiller